Najs 2020 (inhiberat)

Datum: 29.07.2020 - 05.08.2020

Plats: Sagu

Tyvärr har Najs inhiberats. Information om detta på lägrets hemsida.

Nästa sommar ordnas Finlands Svenska Scouters förbundsläger Najs 2020, som bjuder på äventyr för alla svenskspråkiga scouter och blivande scoute. Sista anmälningsdagen är 17 mars 2020.

Information och anmälningsinstruktioner på Najs 2020 sidan.