HISTORIK

Scoutkåren Nybyggarna grundades år 1959, efter att ha verkat som en avdelning inom Munksnäs Spejarna, som i sin tur år 1950 hade lösgjort sig från Scoutkåren Spejarna i Helsingfors, grundad 1917.

I början verkade Nybyggarna i Sockenbacka och Södra Haga, men från mitten av 1960-talen koncentrerades verksamheten till kårlokalen i huset
Tolarivägen 2 i Norra Haga.

Under årtiondena har Nybyggarna sysslat med traditionell scoutverksamhet med veckomöten för vargungar och patrullscouter, utfärder, förläggningar, patrullrådighetstävlingar, hajker och läger. Därutöver har sedan början av 1970-talet en speciell inriktning varit fjällfärder, med talrika skidfärder och sommarvandringar i de inhemska och svenska fjällen. Också nordisk sommarlägerverksamhet har kompletterat den traditionella verksamheten.

Nybyggarna har av tradition aktivt deltagit i Finlands Svenska Scouters verksamhet och många kårmedlemmar har verkat i förbundets organ - samt även inom det egna distriktet Helsingfors Svenska Scouter, liksom också inom Finlands Scouter.

Perioden i slutet av 1970-talet innebar ett klart uppsving för kåren. För det första skedde då samgången med Haga Klöverflickor, varvid Nybyggarna blev en samkår. Haga Klöverflickor hade i sin tur något år tidigare gått samman med Wiborgs Scoutflickor, som hade grundats i Viborg år 1917 och efter vinterkriget (ca 1940) flyttat till Helsingfors. - För det andra inledde Nybyggarna scoutverksamhet i nordvästra Vanda, där nya förorter hade vuxit upp.

Scoutverksamheten i Vanda har fortsatt oavbrutet, och när Lantbruksmuseet i Vandadalen står färdigt kommer Nybyggarna återigen att kunna disponera över egna utrymmen. För att trygga den fortsatta scoutverksamheten i Haga är det angeläget att kåren där snarast https://pharmacie-hommes.fr möjligt får fram en fast plats för mötesverksamheten i stället för lokalen på Tolarivägen, som kåren var tvungen att avstå från 2004.

Sedan hösten 2004 har kåren fortsatt sin Haga verksamhet vid utrymmen på Tilkgatan i Lill-Hoplax.


Händelsekalender

29.07 - 04.08 : Sommarläger 2019

Bli Nybyggare

Bli Nybyggare
Bli Gillemedlem

SPLogo

HessLogo

Barras borta 

 

where to buy adobe illustrator cs3 adobe pdf writer kopen adobe after effects templates for sale buy adobe photoshop elements for mac coupon adobe flash adobe photoshop elements coupon discount buy adobe after effects projects acheter la suite adobe d'occasion adobe captivate 6 price