Välkommen

Scoutkåren Nybyggarna är en aktiv scoutkår som erbjuder sina medlemmar i åldern 7 år och uppåt scoutverksamhet med veckomöten, utfärder, läger, vandringar och andra äventyr. Vi har verksamhet för alla åldersklasser – vargungarna, äventyrsscouterna, spejarscouterna, explorerscouterna, roverscouterna samt de äldre ledarna. Veckomötena hålls i Haga lyan samt i Vanda kårlokalen.

Kåren grundades 1959 och har allt sedan dess haft verksamhet i Haga trakten. Sedan 1980-talet har Scoutkåren Nybyggarna också haft verksamhet i västra Vanda.

Kommande evenemang

Kalendern

Grupperna

Vargungar 7 - 10 år

Vargungeverksamhet för 7-10 år gamla barn i Haga och i Vanda

Äventyrsscouter 10 - 12 år

Äventyrsscout verksamhet för 10 -12 år i Haga och Vanda

Spejarscouter 12 - 15 år

Spejarscout verksamhet för 12 - 15 år gamla

Explorerscouter 15 - 17 år

Explorerscouterna planerar och genomför sitt eget program

Ledare och roverscouter

Ledarna träffas en gång i månaden för ledarmöte FKK