U kunt fruitautomaten in bijna alle land-gebaseerde en online casinos vinden over de gehele wereld Als u nooit met gokkasten gespeeld heeft Zo kun je met echt geld spelen wanneer je de regels beter doorhebt meeste betrouwbare https://allgokkasten.nl Daarom hebben we een hoop gratis gokkasten voor je geselecteerd

 

Scoutkåren Nybyggarna är en aktiv scoutkår som erbjuder sina medlemmar i åldern 7 år och uppåt scoutverksamhet med veckomöten, utfärder, läger, vandringar och andra äventyr. Vi har verksamhet för alla åldersklasser - vargungarna, äventyrsscouterna, spejarscouterna website. explorerscouterna, roverscouterna samt de äldre ledarna. Veckomötena hålls i Haga lyan samt i Vanda kårlokalen.

Kåren grundades 1959 och har allt sedan dess haft verksamhet i Haga trakten. Sedan 1980-talet har Scoutkåren Nybyggarna också haft verksamhet i västra Vanda.

 

Aktuellt

Sportlov...

19.02.2018

Inga veckomöten ordnas i Haga eller Vanda under sportlovsveckan 19.-23.2.2018

Fastlag i Svedängen...

08.02.2018

Haga avdelningen är i pulkabacken måndagen 12.2. Vi börjar kl. 18.00 och sluter 19.30 med fastlagsbulle.

Ta med egen pulka eller annat åkdon, varma kläder och scouthalsduken!

Välkomna till pulkabacken!

Årsmöte 2018...

05.02.2018

Kallelse till årsmöte för Scoutkåren Nybyggarna rf och Scoutkåren Nybyggarna i Vanda rf.
Datum: tisdag 13.2.2018
Tid: 18.00
Plats: Lyan, Haga Sportväg 3


Föredragningslista
§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§3 Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
§4 Godkännande av arbetsordning för mötet
§5 Presentation av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande
§6 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
§7 Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2018
§8 Val av kårchef och övriga medlemmar i styrelsen
§9 Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter för dessa
§10 Övriga ärenden
§11 Mötets avslutande


Välkomna!

 

Händelsekalender

16.03 - 18.03 : Förläggning
20.04 - 22.04 : Paddlingsutfärd
30.07 : Sommarläger 2018

Bli Nybyggare

Bli Nybyggare
Bli Gillemedlem

SPLogo

HessLogo

Barras borta