Scoutkåren Nybyggarna är en aktiv scoutkår som erbjuder sina medlemmar i åldern 7 år och uppåt scoutverksamhet med veckomöten, utfärder, läger, vandringar och andra äventyr. Vi har verksamhet för alla åldersklasser - vargungarna, äventyrsscouterna, spejarscouterna. explorerscouterna, roverscouterna samt de äldre ledarna. Veckomötena hålls i Haga lyan samt i Vanda kårlokalen.

Kåren grundades 1959 och har allt sedan dess haft verksamhet i Haga trakten. Sedan 1980-talet har Scoutkåren Nybyggarna också haft verksamhet i västra Vanda.

 

Aktuellt

Årsmöte...

29.01.2017

Kallelse till årsmöte för Scoutkåren Nybyggarna rf och Scoutkåren Nybyggarna i Vanda rf.

Datum: 8.2.2017
Tid: 18.30
Plats: Lyan, Haga Sportväg 2

Föredragningslista

§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§3 Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
§4 Godkännande av arbetsordning för mötet
§5 Presentation av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande
§6 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
§7 Fastställande av verksamhetsplan, budget för år 2017 samt
§8 Val av kårchef och övriga medlemmar i styrelsen
§9 Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter för dessa
§10 Övriga ärenden
§11 Mötets avslutande

Välkomna!

 

 

Runebergshajk 2017...

24.01.2017

Ledare, Explorerscouter och Spejarscouter - se hit!

Kom med på Nybyggarnas vinterhajk! I år blir temat passande nog Runeberg och kåre beger sig denna gång enda till Borgå till den stora skaldens hemtrakter!

Mera info kan laddas ner här!
Anmäl dig via Kuksa här!

Vårterminen...

19.01.2017

Vårens möten 2017 är i full gång igen och ett nytt spännande scoutår har börjat!

Vi tar också in nya scouter i alla grupper. Ta kontakt med kårchef Fredrik, fredrik.lundin@nybyggarna.net, mm ni är intresserade av att komma med i scouterna.

Haga avdelningen:

Möteslokal: Lyan, Haga Sportväg 3

Vargungarna har möten måndagar kl. 17 - 18.15, ledare: Robin
Äventyrsscouterna har möten måndagar kl. 18.30 - 19.45, ledare: Mark och Fredrik
Spejarscouterna har möten onsdagar kl. 19 -20.30, ledare: Jakke & Oliver

Vanda avdelningen:

Möteslokal: Kårlokalen, Nybackagränden 2

Vargungarna onsdagar 17.00 - 18.15, ledare: Kenneth
Äventyrsscouterna onsdagar 18.30 - 19.45, ledare: Kenneth
Spejarscouterna torsdagar 19 -20.30, ledare: Jakke & Oliver

 

 

 

Händelsekalender

04.03 - 05.03 : VinterFiSSce - VinterFM i scoutfärdigheter
ledare
31.03 - 02.04 : Förläggning (preliminärt datum)
22.07 - 29.07 : Sommarläger - Tidsmaskinen 2017

SPLogo

HessLogo

Barras borta 

Bli Nybyggare