Utrymme att hyra / Vuokrattava tila

Uthyrning av scoutlyan

Haga Sportväg 3

Utomstående kan hyra lyan till exempel för årsmöten eller bolagsstämmor, de kvällar då kåren eller gillet inte har egen mötesverksamhet där. Det finns plats för 15–20 personer och videoprojektorn med duk kan användas. Hyran är 50 euro. Uthyrning även dagtid enligt överenskommelse. Kontaktperson är Klas Weckman: förnamn.efternamn(at)helsinki.fi, tfn 0400 977 657.

Partiokolon vuokraus

Haagan urheilutie 3

Ulkopuoliset voivat vuokrata lippukunnan partiokolon esimerkiksi vuosikokouksia tai yhtiökokouksia varten sellaisina iltoina, jolloin lippukunnalla ei ole omia kokouksia. Vuokra on 50 euroa. Tilaa on 15–20 henkilölle, ja videotykki sekä valkokangas ovat käytettävissä. Vuokraus päiväsaikaan sopimuksen mukaan. Yhteyshenkilö on Klas Weckman: etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi, puh. 0400 977 657.