Explorerscouter 15–17år

Explorerscouterna drar för det mesta sina egna möten under ledning av en äldre ledare, deltar i olika evenemang på förbundsnivå samt fungerar som ledare för de yngre scouterna.

Explorerscouterna i Haga

För tillfället har vi ingen explorerverksamhet i Haga.

Explorerscouterna i Vanda

Explorergruppen i Vanda har inga fasta mötestider, utan samlas då det passar.

Som explorerlotser fungerar Ida Berghäll och Felix Lindholm.

Kontaktuppgifter

Gruppernas ledare kan kontaktas per epost:

fornamn.efternamn@nybyggarna.net