Välkommen

Scoutkåren Nybyggarna är en aktiv scoutkår som erbjuder sina medlemmar i åldern 7 år och uppåt scoutverksamhet med veckomöten, utfärder, läger, vandringar och andra äventyr. Vi har verksamhet för alla åldersklasser – vargungarna, äventyrsscouterna, spejarscouterna, explorerscouterna, roverscouterna samt de äldre ledarna. Veckomötena hålls i Haga lyan samt i Vanda kårlokalen.

Kåren grundades 1959 och har allt sedan dess haft verksamhet i Haga trakten. Sedan 1980-talet har Scoutkåren Nybyggarna också haft verksamhet i västra Vanda.

Kommande evenemang

Självständighetshajk

Självständighetshajk

05.12.2022 - 06.12.2022

Nybyggarna ordar sin traditionella självständighetshajk 5-6.12 som är riktad till spejarscouter och äldre. Mera info kommer snart. läs mera ...

Luciatåget

Luciatåget

13.12.2022

Vargungarna deltar traditonellt som tomtar i Luciatåget 13.12 med start från Senatstorget. Mera om luciatåget på HeSS hemsida. läs mera ...

Julfest

Julfest

14.12.2022

Vi avslutar terminen med en gemensam julfest för alla grupper i Svedängen onsdag 14.12 kl 18-19.30. Vi träffas vid läs mera ...

Kalendern

Grupperna

Vargungar 7–10 år

Vargungeverksamhet för 7–10 år gamla barn i Haga och i Vanda

Äventyrsscouter 10–12 år

Äventyrsscout verksamhet för 10–12 år i Haga och Vanda

Spejarscouter 12–15 år

Spejarscout verksamhet för 12–15 år gamla

Explorerscouter 15–17 år

Explorerscouterna planerar och genomför sitt eget program

Ledare och roverscouter

Ledarna träffas en gång i månaden för ledarmöte FKK