Spejarscouter 12–15år

Är ungdomar i 12–15 års ålder.

Spejarscouterna i Haga

Möten onsdagar 18.30–19.45

Som ledare fungerar Kira Lindholm.

 

Spejarscouterna i Vanda

Möten tisdagar 18.00–19.15 i kårlokalen vid lantbruksmuséet.

Som ledare fungerar Matilda Lille.

 

Kontaktuppgifter

Gruppernas ledare kan kontaktas per epost:

fornamn.efternamn@nybyggarna.net