Gillet

Gruppbild från Garmisch Partenkirchen. Foto: Hasse F.

Nybyggargillets syfte är att utveckla scoutverksamheten genom att verka som en sammanhållande länk mellan tidigare och nuvarande medlemmar i Scoutkåren Nybyggarna samt genom att på olika sätt stöda kåren. Gillet har verkat sedan mitten av 1990-talet och har ett 60-tal medlemmar. Utöver den årliga gilleglöggen med årsmöte i november–december ordnar Nybyggargillet tassningar, besök till kårens läger, teaterbesök etc.

Bli medlem!