Historik

Scoutkåren Nybyggarna grundades år 1959, efter att ha verkat som en avdelning inom Munksnäs Spejarna, som i sin tur år 1950 hade lösgjort sig från Scoutkåren Spejarna i Helsingfors, grundad 1917.

I början verkade Nybyggarna i Sockenbacka och Södra Haga, men från mitten av 1960-talen koncentrerades verksamheten till kårlokalen i huset Tolarivägen 2 i Norra Haga.

Under årtiondena har Nybyggarna sysslat med traditionell scoutverksamhet med veckomöten för vargungar och patrullscouter, utfärder, förläggningar, patrullrådighetstävlingar, hajker och läger. Därutöver har sedan början av 1970-talet en speciell inriktning varit fjällfärder, med talrika skidfärder och sommarvandringar i de inhemska och svenska fjällen. Också nordisk sommarlägerverksamhet har kompletterat den traditionella verksamheten.

Nybyggarna har av tradition aktivt deltagit i Finlands Svenska Scouters verksamhet och många kårmedlemmar har verkat i förbundets organ – samt även inom det egna distriktet Helsingfors Svenska Scouter, liksom också inom Finlands Scouter.

Foto taget på Järvans lägerområde av Bennus och en målning av hans bror Börje

Perioden i slutet av 1970-talet innebar ett klart uppsving för kåren. För det första skedde då samgången med Haga Klöverflickor, varvid Nybyggarna blev en samkår. Haga Klöverflickor hade i sin tur något år tidigare gått samman med Wiborgs Scoutflickor, som hade grundats i Viborg år 1917 och efter vinterkriget (ca 1940) flyttat till Helsingfors. – För det andra inledde Nybyggarna scoutverksamhet i nordvästra Vanda, där nya förorter hade vuxit upp.

Scoutverksamheten i Vanda har fortsatt oavbrutet, och när Lantbruksmuseet i Vandadalen står färdigt kommer Nybyggarna återigen att kunna disponera över egna utrymmen. För att trygga den fortsatta scoutverksamheten i Haga är det angeläget att kåren där snarast möjligt får fram en fast plats för mötesverksamheten i stället för lokalen på Tolarivägen, som kåren var tvungen att avstå från 2004.

Hösten 2004 hade kåren sin Haga verksamhet vid utrymmen på Tilkgatan i Lill-Hoplax och fortsatte i flera år tills nya lokaliteter hittades i Södra Haga. År 2010 flyttade kårens Haga verksamhet in i nuvarande lokaliteter på Haga Sportväg 3.