Medlemsansökan

Bli medlem i Nybyggarna!

Genom att fylla i formuläret anmäler ni den minderåriga som ni har vårdnad över till Scoutkåren Nybyggarna r.f.

Medlemsregistret

Uppgifterna skickas vidare till Finlands Souter r.f. medlemsregister Kuksa (anvisningar för användning av Kuksa hittas här). För medlemmar och vårdnadshavare finns också det mera lättanvända användargränssnittet; Scouternas E-tjänst (anvisningar för användning av Scouternas E-tjänst hittas här), som erbjuder de flesta funktioner från Kuksa. I övrigt förmedlas uppgifterna inte utanför kåren. En kårmedlem har rätt att kräva utdrag ur medlemsdatabasen angående sina egna uppgifter. Utskrivna medlemmar raderas ur databasen.

Medlemsavgiften

Kommande år går medlemsaviften i samma rullor som för alla kårmedlemmar, d.v.s. årligen hemskickas till alla registrerade medlemmar ett inbetalningsbankgiro per epost för medlemsavgiften, som år 2023 är 100 EUR per medlem. Mera om medlemskap under anmälningsblanketten, grovt kan man säga att medlemsavgiften täcker veckomötena, och därtill tillkommer kostnader för veckoslutsutfärder (1 / termin för vargungar),ca 20–30 EUR, och sommarläger (4 dagar), ca 50–70 EUR om vargungen deltar på dessa.

P.g.a. försäkringsskyddet är det mycket viktigt för oss att också nya medlemmar registrerar sig (elektroniskt) och att målsman betalar avgiften (på detta sätt bekräftar vi att barnets föräldrar säkert är medvetna om att barnet börjat i scouterna).

Utskrivning från kåren

Om scouting av någon orsak inte trots allt var ”er grej” kan ni när som helst skriva ut barnet ur kåren. Målsman kan skicka in en ansökan om avslutan av en scouts medlemskap via Scouternas E-tjänst (instuktioner för hur detta görs finns här). Ansökan behandlas av kåren inom de närmsta veckorna. Ifall det inte lyckas, kan ni kontakta en ledare om det eller t.ex. kårchefen per epost: matilda.lille(at)nybyggarna.net. Vi skriver automatiskt ut nya barnmedlemmar som inte deltagit i verksamheten på 3–4, månader men ser mycket hellre att målsman är aktiv också ifall av att ni inte fortsätter med scouting i vår kår.

Scoutförbund och organisationer samt medlemsavgiftens ändamål

Av medlemsavgiften går en del till Finlands Svenska Scouter (FiSSc), Finlands Scouter (FS) och världsförbunden WOSM och WAGGGS. Via dessa hör du till den internationella scoutrörelsen. Mera information om medlemsavgiften till förbundet hittas här. Dessutom hör alla svenska kårer i Helsingfors till Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) som erbjuder kurser och evenemang och ett samarbetsforum för kårerna i staden.

FiSSc är det svenskspråkiga scoutförbundet i Finland, och det verkställer Finlands Scouters svenska verksamhet. Samtidigt sköter FiSSc också bland annat ledarutbildning och förbundsläger.  Alla svenskspråkiga kårer i Finland är medlemmar i FiSSc. De skickar även ut tidningen Scoutposten till alla svenskspråkiga scouter.

Finlands Scouter är tak-organisationen för alla 60000 scouter i Finland. FS ger ut tidningarna Partio, Partiojohtaja och Vartionjohtaja. Betald medlemsavgift ger försäkringsskydd samt rätt att delta i kårens, FiSSc:s, de finska scoutdistriktens och Finlands Scouters verksamhet och evenemang. Genom att visa upp medlemskortet (som kan laddas ner som pdf-fil på Scouternas E-tjänst) får du rabatt i scoutbutikerna. Rabatten gäller inte scoutprodukter.

Den del av medlemsavgiften som inte betalas vidare till centralorganisationerna, använder vi till kårens egen verksamhet -till möten, Nyb-Nytt, hyror, bankavgifter och material, och till en del för förläggningar, läger och hajker. Alla kårmedlemmar, från den yngsta vargungen till den äldsta ledaren, betalar samma medlemsavgift.