Vargungar 7–10år

Vargungarna i Haga

Haga vargungarna har möten måndagar kl. 17.00–18.15 i lyan på Haga Sportväg 3.

Oliver Andersson fungerar som ledare i Haga.

Vargungarna i Vanda

Vanda vargungarna består av en grupp scouter från 7–10år. Vargungarna har möten måndagar kl. 17.45–19.00 i kårlokalen vid Helsinge Lantmannagillets museum.

Lotte Lundström fungerar som ledare i Vanda.

Kontaktuppgifter

Gruppernas ledare kan kontaktas per epost:

fornamn.efternamn@nybyggarna.net