Bli medlem i gillet

Det är roligt att er familj visat intresse för scoutingen som hobby och speciellt Nybyggarna som kår.

Scoutingen är ett livslångt äventyr! Det innebär vänner, verksamhet ute och inne, gemenskap och att lära sig nytt genom att göra saker själv. I scouterna utvecklas individen i grupp. Scoutrörelsens målsättning är ge barn och unga möjlighet att utvecklas till ansvarsfulla och självständiga individer i samhället. Scoutingen är öppen för alla och ett mål är att erbjuda scouting åt alla barn och unga som vill bli scouter.

Scoutingen behöver också vuxna och vuxet stöd. Om du är intresserad att hjälpa till finns det många sätt att vara verksam. Kom med och bli en del av den stora Nybyggarfamiljen!

Vuxna som scouter

Scoutprogrammet innehåller program för barn och unga. Rollen för dig som vuxen eller en person över 22 år är att stöda barn och unga så att de kan delta i scoutprogrammet och utvecklas till sitt fulla potential. Vuxna behövs för att handleda och stöda unga ledare. Detta uppdrag kan du genomföra på väldigt många olika sätt – du kan delta i veckomöten och lära ut olika färdigheter, du kan vara närvarande eller du kan ge stöd eller visa gott exempel.

De yngre scouterna, främst vargungarna och äventyrscouterna, behöver en vuxen som drar möten, ser till att scoutprogrammet uppfylls och att verksamheten är trygg. När det gäller de äldre scouterna får barnen långt pröva sina egna vingar. Då fungerar du som vuxen som en stödperson eller äldre syster/bror.

Du behöver inte själv ha varit scout som barn för att bli scout som vuxen. Man kan aldrig bli för gammal för att inleda sin scoutbana. Det finns mycket stöd att få samt utbildning att gå på. Scoutgemenskapen finns till för scouter i alla åldrar! Också som vuxen utvecklas man inom scoutrörelsen.

Blev DU intresserad? Tag kontakt med barnens ledare eller Nybyggarnas kårchef. De ger dig vidare information om hur du kan bli medlem.

Vuxna som frivilliga

Även om du inte själv vill bli scout finns det många möjligheter att delta i barnens scoutverksamhet. Scoutingen ger dig som är vuxen möjlighet att dela med dig av ditt kunnande och alltid nu och då ge av din tid. Som frivillig är du inte medlem i kåren och du deltar inte regelbundet i verksamheten utan utgående från dina egna önskemål och möjligheter.

Det behövs alltid extra vuxna som hjälper till på utflykter och läger. Det finns oändligt mycket du kan tänkas göra! Du kan åta dig att skjutsa eller åka med barnen till lägret, att bygga eller riva lägret, att hjälpa till i köket, att bemanna någon kontroll på en spårning eller orientering osv.

Har du någonsin funderat på att du kanske har någon kunskap som du kunde lära ut på något enstaka möte eller läger? Det behöver inte vara något egendomligt eller konstigt! Har du ett intresse för fåglar eller svampar, har du första hälpen kunskap, kan du segla och navigera, vet du hur man lägger upp ett tält osv.? Blev DU intresserad? Berätta för barnens ledare att du kunde vara intresserad att hjälpa till nu och då. Då vet vi att vara i kontakt när det behövs.

Vuxna som stödmedlemmar

Om du inte har möjlighet att delta i scoutverksamheten men ändå vill stöda Nybyggarna kan du bli medlem av Nybyggargillet. Dess syfte är att utveckla och stöda scoutverksamheten i kåren samt verka som en sammanhållande länk mellan tidigare och nuvarande medlemmar. Tanken är att försöka hjälpa kårens ledare att utföra sitt arbete dels genom att hjälpa till på läger och utflykter och dels stöda kåren ekonomskt genom att betala ut understöd för utbildning och deltagaravgifter. Gillet har även en mångsidig egen verksamhet. Det ordnas kortare och längre vandringar, teaterbesök samt olika sammankomster.

 

Bli medlem i gillet

Blev du intresserad? Du är hjärtligt välkommen att bli medlem och det är lätt att anmäla sig. Betala bara in medlemsavgiften på 20 euro (därtill mottas understödsavgifter med tacksamhet) på gillets konto Nordea FI15 4055 0010 220107 och skriv i meddelandefältet ”Ny medlem + namn”. Efter det får du information om Gillets kommande verksamhet.