Äventyrsscouter 10–12år

Är barn i 10–12 års ålder.

Mötestid och ledare i Haga

Haga Scoutlyan tisdagar kl. 18.00–19.15.

Ledare: Mark Granroth-Wilding.

 

Mötestid och ledare i Vanda

Kårlokalen i Vanda onsdagar kl. 18.00–19.15

Ledare: Lotte Lundström.

 

Kontaktuppgifter

Gruppernas ledare kan kontaktas per epost:

fornamn.efternamn@nybyggarna.net