Äventyrsscouter 10–12år

Är barn i 10–12 års ålder.

Mötestid och ledare i Haga

Haga Scoutlyan, tisdagar kl. 17.30–18.45.

Ledare: Mark Granroth-Wilding.

 

Mötestid och ledare i Vanda

Kårlokalen i Vanda måndagar kl. 17.45–19.00

Ledare: Lotte Lundström.

 

Kontaktuppgifter

Gruppernas ledare kan kontaktas per epost:

fornamn.efternamn@nybyggarna.net