Äventyrsscouter 10–12år

Är barn i 10–12 års ålder.

Mötestid och ledare i Haga

Haga Scoutlyan måndagar kl. 17.00–18.15 tillsammans med vargungegruppen.

Ledare: Mark Granroth-Wilding.

 

Mötestid och ledare i Vanda

Kårlokalen i Vanda onsdagar kl. 18.30–19.45

Ledare: Lotte Lundström.

 

Kontaktuppgifter

Gruppernas ledare kan kontaktas per epost:

fornamn.efternamn@nybyggarna.net