Ledare

E-post:  fornamn.efternamn@nybyggarna.net

Styrelsen 2023

Kårchef, Matilda Lille

Vicekårchef och programchef, Oliver Andersson

Sekreterare och uppdragschef, Ville Hellström

Ekonom, Jan-Erik Ekberg

Ledamot, Ida Berghäll

Ledamot, Lotte Lundström

Ledamot, Elli Lehtivaara

 

Avdelningar:

Haga

Vargungarna
Mark Granroth-Wilding

Äventyrsscoutern
Mark Granroth-Wilding

Spejarscouterna
Kira Lindholm

Vanda

Vargungarna
Lotte Lundström

Äventyrsscouterna
Lotte Lundström

Spejarscouterna
Matilda Lille

Explorerscouterna
Kenneth Lundström

Trygghetspersoner:

Oliver Andersson

Matilda Lille