Julfest

Datum: 11.12.2019

Plats: Vanda kårlokalen

Vi avslutar höst-terminen med julfest i Vanda kårlokalen (Nybackagränden 2). Mera info senare…