Medlemsansökan

Genom att fylla i detta formulär anmäler ni er son/ dotter till Scoutkåren Nybyggarna r.f.

Uppgifternaskickas vidare till Finlands Souter r.f. medlemsregister i övrigt förmedlas uppgifterna inte utanför kåren. Kårmedlem har rätt att kräva utdrag ur medlemsdatabasen angående uppgifter on honom / henne själv. Utskrivna medlemmar raderas ur databasen.

Efter att du anmält den nya medlemmen, betala in summan 65 EUR på kontot Aktia FI7240553510000615, Scoutkåren Nybyggarna. Denna avgift är för höstterminen 2019 samt en Nybyggar munktröja (värde 30€). Vi återbetalar naturligtvis avgiften i det ytterst osannolika fall att en vargungegruppfylls och vi måste ta in nya medlemmar enligt anmälningsordning. Kommande år går medlemsaviften i samma rullor som för alla kårmedlemmar, d.v.s. årligen hemskickas tillalla registrerade medlemmar i april-maj ett inbetalningsbankgiro för medlemsavgiften, som år 2019 var 75 EUR / medlem/år. Mera om medlemskap under anmälningsblanketten, grovt kan man säga att medlemsavgiften täcker veckomötena, och därtill tillkommer kostnader för veckoslutsutfärder (1/termin för vargungar),ca 20-30 EUR, och sommarläger (4 dagar), ca 50-70 EUR om vargungen deltar på dessa.

P.g.a. försäkringsskyddet är det mycket viktigt för oss att också nya medlemmar registrerarsig (elektroniskt) och att målsman betalar avgiften (på detta sätt bekräftar vi att barnets föräldrar säkert ärmedvetna om att barnet börjat i scouterna). Om scouting av någon orsak inte trots allt var ”er grej” kan ni när somhelst skriva ut barnet ur kåren så att målsman meddelar er ledare om det eller t.ex. per e-post tillkårchef fredrik.lundin(at)nybyggarna.net. Vi skriver automatiskt ut nya barnmedlemmar sominte deltagit i verksamheten på 3-4 månader men ser mycket hellre att målsman är aktiv ocksåifall av att ni inte fortsätter med scouting i vår kår.

Av medlemsavgiften går en del till Finlands Svenska Scouter (FiSSc), Finlands Scouter (FS) och världsförbunden (WOSM som alla pojkar hör till och WAGGGS som alla flickor hör till), via dessa hör du till den internationella scoutrörelsen. Dessutom hör alla svenska kårer i Helsingfors till Helsingfors Svenska Scouter r.f. (HeSS) som erbjuder kurser och evenemang och ett samarbetsforum för kårerna i staden.

FiSSc är det svenskspråkiga scoutförbundet i Finland, och det verkställer Finlands Scouters svenska verksamhet. Samtidigt sköter FiSSc också bland annat ledarutbildning och förbundsläger. Alla svenskspråkiga kårer i Finland är medlemmar i FiSSc. FiSSc skickar tidningen Scoutposten till alla svenskspråkiga scouter.

Finlands Scouter är tak-organisationen föralla 60000 scouter i Finland. FS ger ut tidningarna Partio, Partiojohtaja och Vartionjohtaja. Betald medlemsavgift ger försäkringsskydd samt rätt att delta i kårens, FiSSc:s, de finska scoutdistriktens och Finlands Scouters verksamhet och evenemang. Genom att visa upp medlemskortet (som hemskickas) får du rabatt i scoutbutikerna. Rabatten gäller inte scoutprodukter.

Den del av medlemsavgiften som inte betalas vidare till centralorganisationerna, använder vi till kårens egen verksamhet -till möten, Nyb-Nytt, hyror, bankavgifter och material, och till en delför förläggningar, läger och hajker. Alla kårmedlemmar, från den yngsta vargungen till den äldsta ledaren, betalar samma medlemsavgift.