Medlemsansökan

Genom att fylla i detta formulär anmäler ni er son/ dotter till Scoutkåren Nybyggarna r.f.

Uppgifterna skickas vidare till Finlands Souter r.f. medlemsregister Kuksa (anvisningar för användning av Kuksa hittas här). I övrigt förmedlas uppgifterna inte utanför kåren. Kårmedlem har rätt att kräva utdrag ur medlemsdatabasen angående uppgifter on honom / henne själv. Utskrivna medlemmar raderas ur databasen.

Kommande år går medlemsaviften i samma rullor som för alla kårmedlemmar, d.v.s. årligen hemskickas till alla registrerade medlemmar i april–maj ett inbetalningsbankgiro för medlemsavgiften, som år 2020 är 85 EUR / medlem / år. Mera om medlemskap under anmälningsblanketten, grovt kan man säga att medlemsavgiften täcker veckomötena, och därtill tillkommer kostnader för veckoslutsutfärder (1 / termin för vargungar),ca 20–30 EUR, och sommarläger (4 dagar), ca 50–70 EUR om vargungen deltar på dessa.

P.g.a. försäkringsskyddet är det mycket viktigt för oss att också nya medlemmar registrerar sig (elektroniskt) och att målsman betalar avgiften (på detta sätt bekräftar vi att barnets föräldrar säkert är medvetna om att barnet börjat i scouterna). Om scouting av någon orsak inte trots allt var ”er grej” kan ni när somhelst skriva ut barnet ur kåren så att målsman meddelar er ledare om det eller t.ex. per e-post till kårchefen oliver.andersson(at)nybyggarna.net. Vi skriver automatiskt ut nya barnmedlemmar som inte deltagit i verksamheten på 3–4 månader men ser mycket hellre att målsman är aktiv också ifall av att ni inte fortsätter med scouting i vår kår.

Av medlemsavgiften går en del till Finlands Svenska Scouter (FiSSc), Finlands Scouter (FS) och världsförbunden (WOSM som alla pojkar hör till och WAGGGS som alla flickor hör till), via dessa hör du till den internationella scoutrörelsen. Dessutom hör alla svenska kårer i Helsingfors till Helsingfors Svenska Scouter r.f. (HeSS) som erbjuder kurser och evenemang och ett samarbetsforum för kårerna i staden.

FiSSc är det svenskspråkiga scoutförbundet i Finland, och det verkställer Finlands Scouters svenska verksamhet. Samtidigt sköter FiSSc också bland annat ledarutbildning och förbundsläger.  Alla svenskspråkiga kårer i Finland är medlemmar i FiSSc. FiSSc skickar tidningen Scoutposten till alla svenskspråkiga scouter.

Finlands Scouter är tak-organisationen föralla 60000 scouter i Finland. FS ger ut tidningarna Partio, Partiojohtaja och Vartionjohtaja. Betald medlemsavgift ger försäkringsskydd samt rätt att delta i kårens, FiSSc:s, de finska scoutdistriktens och Finlands Scouters verksamhet och evenemang. Genom att visa upp medlemskortet (som hemskickas) får du rabatt i scoutbutikerna. Rabatten gäller inte scoutprodukter.

Den del av medlemsavgiften som inte betalas vidare till centralorganisationerna, använder vi till kårens egen verksamhet -till möten, Nyb-Nytt, hyror, bankavgifter och material, och till en del för förläggningar, läger och hajker. Alla kårmedlemmar, från den yngsta vargungen till den äldsta ledaren, betalar samma medlemsavgift.