Haga vargungar

Datum: 19.08.2019

Tid: 17:00 - 18:15

Plats: Haga kårlokal

Haga vargungarnas hösttermin kör igång