Höstens veckomöten börjar

Höstens veckomöten börjar

Datum: 06.09.2021 - 10.09.2021

Plats: Haga & Vanda

Veckomötena börjar

Vecka 36 (första fulla veckan i september) inleder vi höstens veckomöten. Före det kontaktar åldersgruppsledarna sina egna gruppers vårdnadshavare per epost om datum och tid för det första mötet. Vi försöker då hitta en veckodag och mötestid som passar så många som möjligt.

Coronarestriktioner

Vi håller tills vidare alla åldersgruppers möten primärt ute vilket betyder att alla bör var klädda enligt vädret. Ifall vädret är mycket dåligt kan vi hålla inomhusmöte men då sprider vi på oss så gått det går i kårlokalen. Därtill uppmanas alla över 12 år att bära munskydd inomhus (vi håller en liten mängd engånsmasker i lokalerna ifall någon glömmer). Kåren informerar via email till medlemmarna ifall det sker förändringar i restriktionerna och genomförandet av veckomötena.

Kolla era kontaktuppgifter

Det kan vara bra att kolla att e-postadressen och andra kontaktuppgifter i medlemsregistret är uppdaterade så att all info kommer rätt. Lättast görs detta via scouternas e-tjänst som man kan logga in till med ScoutID.

Till scouternas e-tjänst

 

Kontaktuppgifter kan uppdateras i spalten Medlemsuppgifter på startsidan. Instruktioner för hur man använder e-tjänsten eller hur man registrerar sig hittas i den här PDF-filen.

Kontakta kårchefen per epost ifall ni inte kommer ihåg ert medlemsnummer eller
vårdnadshavarnummer
för registrering.