Paus i verksamheten

Datum: 12.03.2020 - 13.05.2020

Enligt Finlands Scouters rekommendationer håller kåren paus i all ordinarie verksamhet resten av våren. Detta i förebyggande syfte mot spridning av coronaviruset. Detta innebär att vi inte kommer att ha någon veckoverksamhet under våren. Vi meddelar om andra förändringar i programmet sker. Mera info hittas här.

Olika evenemang på distans kommer dock att ordnas. Evenemang för hela kåren publiceras här på hemsidan och information skickas ut via email. Information om distansmöten för de olika åldersgrupperna meddelas direkt av respektive gruppers ledare.