Veckomötena börjar

Veckomötena börjar

Datum: 17.01.2022 - 21.01.2022

Mötena börjar vecka 3 på 2022 års sida. Åldersgruppsledarna informerar närmare om exakta mötestider.