Vårgalleri

Kåren följer med vårtecken och publicerar medlemmarnas bilder på så väl flora som fauna här under. Du får gärna skicka in dina egna bilder. De kan skickas per epost till oliver.andersson@nybyggarna.net. Ifall du har ett Google konto kan du också skicka in bilden via det här formuläret. Nämn gärna arten och var och när bilden är tagen. Ifall du vill ha tips kan du kolla in Natur och Miljös: Följ med våren häfte.


26.4

Rom, vanlig groda (Rana temporaria)

Alberga


20.4

Stenmurkla (Gyromitra esculenta)

Centralparken, Brunakärr


9.4

Skogsödla (Zootoca vivipara)

Odilampi, Esbo


8.4

Skogsödla (Zootoca vivipara)

Centralparken, Södra Haga


6.4

Vanlig groda (Rana temporaria)

Centralparken, Södra Haga